Twój koszyk

Zamówienia dla instytucji

Zapraszamy do współpracy instytucje budżetowe:

  • uniwersytety, szkoły, przedszkola
  • domy kultury, biblioteki, świetlice
  • stowarzyszenia i fundacje
  • urzędy miast, gmin i powiatów
  • teatry i muzea
  • WTZ, ŚDS
  • koła gospodyń wiejskich

E-mail: kontakt@fabrykasznurka.pl

Telefon: 667 899 317 (w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00)